ISSN:

  1899-7694

Publisher:

Oddział PAN w Lublinie
 

Redakcja

Komitet Redakcyjny
prof. Mieczysław Sawczuk MAE (redaktor naczelny)
prof. Dariusz Dudek, prof. Józef Krukowski, prof. Ireneusz Nowakowski,
mgr inż. Marek Rozmus, prof. Mirosław Sitarz (sekretarz),
mgr Ewa Zawadzka-Mazurek


Rada Naukowa
prof. Lech Antonowicz (UMCS, Lublin), prof. Antoni Dębiński (KUL, Lublin),
prof. Dariusz Dudek (KUL, Lublin), prof. S. Fursa (Charkow)
prof. Jan Gliński, czł. rzecz. PAN, prof. Alphons Kohl (Liege),
prof. Wiaczesław Komarow (Kijow), prof. Józef Krukowski (KUL, Lublin),
prof. Teresa Liszcz (UMCS, Lublin), prof. Jerzy Markiewicz (KUL, Lublin),
prof. Nicola Picardi (La Sapienza), prof. Mieczysław Sawczuk (UMCS, Lublin),
prof. Mirosław Sitarz (KUL, Lublin), prof. Marcel Storme (Gandawa),


Recenzenci
prof. Józef Krzywda, prof. Mirosław Sitarz
prof. Krzysztof Warchałowski {tab=Sprzedaż i prenumerata}